środa, 4 listopada 2020

 

Dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 Od 15 października do 15 grudnia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie realizuje zadanie pn. " Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości" w ramach dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. W ramach zadania uczestnicy zapoznają się z tematyką przemocy i agresji rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, jak również poznają metody radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz