Kontakt


Wyświetl większą mapę


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski w Suchedniowie

ul. Sportowa 1
26-130 Suchedniów
woj. świętokrzyskie
skr. poczt. 21
tel. 691 015 492

e-mail. tpdsuch@gmail.com
KRS  Oddziału 0000559824
KRS  ( Zarząd Główny) 0000114345 - dot. 1%
REGON 361620208
NIP  663 17 99 174
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
50 85 20 0007 2001 0002 3588 0001

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Odział Miejski w Suchedniowie
PREZES: Julita Kabała
V-CE PREZES: Beata Słoma
V-CE PREZES: Ewa Garbala
SEKRETARZ: Bożena Korus
SKARBNIK: Renata Flasińska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz